Vallning och verkstad

Vi hjälper dig att valla oavsett om du bara vill förbättra fästet eller vill ge dina skidor en hel genomgång med rengöring, glidvallning, rillning och fästvallning. Vi vallar för både träning och tävling.

Om dina skidor börjar bli repiga eller du behöver en ny struktur så kan vi stålsickla dina skidor med Skimaterias metod som ett alternativ till stenslipning.

Vi kan också hjälpa dig med kapning av stavar, byte av trugor och handtag, montering av bindningar mm.

Öppettider
 
Stålsickling Skimateria inkl. rengöring
   -inkl. glidvallning CH
   -inkl. glidvallning LF
400:-
500:-
650:-


Rengöring 100:-
Glidvallning CH 200:-
Glidvallning LF 250:-.
Fästvallning 50-150:-


Vallningspaket
Standard (Rengöring, glid CH, fäste) 450:-
Lågflour (Rengöring, glid CH + LF, fäste) 600:-
Högflour (Rengöring, glid LF + HF, fäste) 800:-
Pulver (Rengöring, glid LF + HF + pulver, fäste) 1200:-


Spannmätning 100:-
Spannmätning i kombination med vallning/rengöring 50:-
Kapning av stavar 100:-