Vallning och verkstad

Vi hjälper dig att valla oavsett om du bara vill förbättra fästet eller vill ge dina skidor en hel genomgång med rengöring, glidvallning, rillning och fästvallning. Vi vallar för både träning och tävling.

Om dina skidor börjar bli repiga eller du behöver en ny struktur så kan vi stålsickla dina skidor med Skimaterias metod som ett alternativ till stenslipning.

Vi kan också hjälpa dig med kapning av stavar, byte av trugor och handtag, montering av bindningar mm.

Vallning Bessemerloppet
Vi erbjuder vallning till Bessemerloppet 12/2. Önskar du glidvallning måste du lämna in dina skidor senast lördag 11/2 kl. 16.00. Förboka gärna din vallning på info@sportcentralenhogbo.se och ange vilken vallning du önskar enligt listan nedan. 

Öppettider

 
Stålsickling Skimateria inkl. rengöring
   -inkl. glidvallning Swix PS
   -inkl. glidvallning Swix HS
400:-
500:-
650:-
Rengöring 100:-
Glidvallning Swix PS 200:-
Glidvallning Swix HS 250:-.
Fästvallning 50-150:-
Vallningspaket (Swix)
Standard (Rengöring, glid PS, fäste) 450:-
High Speed (Rengöring, glid PS + HS, fäste) 600:-
Top Speed (Rengöring, glid HS + HF, fäste) 800:-
Pulver (Rengöring, glid HS + HF + pulver, fäste) 1200:-
Spannmätning 100:-
Spannmätning i kombination med vallning/rengöring 50:-
Kapning av stavar 100:-