Teambuilding

Våra teambuildingsaktiviteter syftar till att träna grupper i bland annat samarbete, kommunikation, ledarskap, tillit, mod och problemlösning.

Teambuildingsbanan
Teambuildingsbanan är ej tänkt som en tävlingsbana utan ett sätt att träna grupper samarbetsövningar.

Deltagarna delas upp i grupper med 6-15 personer/grupp där varje grupp får en egen instruktör. Grupperna börjar på olika övningar och cirkulerar sedan för att inte störa varandra. Det är möjligt att grupperna gör olika antal övningar, beroende på hur snabbt varje grupp löser uppgifterna.
Övningarna är av skiftande karaktär och svårighet men har gemensamt att de är speciellt utformade för att verka som lagbyggande, att träna samarbete, att lära känna varandra och öka förståelsen för varandras egenheter.

Banan tar ca 3 timmar.

Läs mer (pdf)
 
Priser inkl. moms exkl. moms
1 grupp 5300:- 4240:-
2 grupper 9150:- 7320:-
3 grupper 13200:- 10560:-
4 grupper 17800:- 14240:-
Vid behov av fler grupper eller önskan om fika- lunch- eller middagsavbrott, begär offert.

Resursorientering
Resursorientering är en teamtävling mellan lag med 5-8 personer/lag. Tävlingen är av tembuilingskaraktär och inriktar sig mot resursfördelning, samarbete, strategi och samförstånd.Tävlingen kan arrangeras för grupper upp till ca 300 pers.

Vid start får varje lag en varsin karta med kontroller som kan besökas. Kontrollerna är värda olika många poäng. Laget får också en ryggsäck med verktyg och material som behövs vid vissa kontroller. En del kontroller kan besökas under hela tävlingstiden medan andra bara är öppna vissa klockslag. Flera kontroller är bemannade med personal från Äventyrarna och här måste man klara en uppgift/äventyr för att få poäng. Det lag som samlar mest poäng vinner. Vi avslutar med att presentera resultatet och dela ut pris till vinnande lag.

Arrangemanget tar ca 4 timmar.

Läs mer (pdf)
 
Priser inkl. moms exkl. moms
-20 pers. 12250:- 9800:-
20-40 pers. 16280:- 13240:-
40-50 pers. 19950:- 15960:-
50-60 pers. 28875:- 19250:-
Vid större grupp begär offert.