Spårstatus Högbo MTB Arena

Uppdaterad 2018-10-16

Allmänt: Fina förhållanden. Starka vindar vissa dagar kan göra att det ramlar ner grenar och skärp på banorna samt att lövfällningen kan göra vissa partier lite svårare. Vill ni rapportera något så försök att vara så specifik som möjligt, gärna information om både bana och ungefärlig kilometerpassering.
OBS: Visa alltid hänsyn mot gående, många banor har sträckor som går på promenadvägar och löpspår. Var extra försiktiga i förflyttning mellan startplatserna. Trafik kan förekomma på vissa delar av först och främst Vasa banorna och där gäller trafikregler (även på skogsbilvägarna).

Startplats Stadion
Tompa Hård, torr och fin.
MTB 10 Hård, torr och fin. OBS: Startplats vid Stadion (Bredvid parkeringen)
Vasa 30/45 Hård, torr och fin.
Maja Hård, torr och fin.
Kemi Hård, torr och fin.
Teknikområdet Hård, torr och fin.

Startplats Ålhus
Tobbe Hård, torr och fin.
Lollan Hård, torr och fin.
Mankan Hård, torr och fin.

Startplats Himla
Moberg Hård, torr och fin.
Linn Hård, torr och fin.
Palmen Hård, torr och fin.

Startplats Kolis
MTB 9 Hård, torr och fin.
MTB15 Hård, torr och fin.
MTB20 Hård, torr och fin.