Spårstatus Högbo MTB Arena

Uppdaterad 2018-08-14

Allmänt: Normala sommarbanor. Vissa partier med lite lera efter de senaste regnen.
Samtliga banor är gräsröjda under sommaren.

Startplats Stadion
Tompa Hård, torr och fin.
MTB 10 Hård, torr och fin. OBS: Startplats vid Stadion (Bredvid parkeringen)
Vasa 30/45 Hård, torr och fin. OBS: Nya längder/bansträckningar.
Maja Hård, torr och fin.
Kemi Hård, torr och fin.
Teknikområdet Hård, torr och fin.

Startplats Ålhus
Tobbe Hård, torr och fin.
Lollan Hård, torr och fin.
Mankan Hård, torr och fin.

Startplats Himla
Moberg Hård, torr och fin.
Linn Hård, torr och fin.
Palmen Hård, torr och fin.

Startplats Kolis
MTB 9 Hård, torr och fin.
MTB15 Hård, torr och fin.
MTB20 Hård, torr och fin.