Spårstatus Högbo MTB Arena

Uppdaterad 2020-01-10

Allmänt: Det är mestadels barmark men några fläckar med is kan förekomma. Cykling utan dubbdäck ska gå bra.
Vi har nu konstsnöskidspår som gör att många av banorna är stängda, se tabell nedan vilka spår som är stängda för vintern.
Absolut förbjudet att beträda skidspåren med cykel eller att gå i spåren.
OBS: Visa alltid hänsyn till de gående och löpande! MTB banorna går bitvis på promenad & löpspår och där har fotgängarna företräde.

Startplats Stadion
 Tompa Öppen.
 MTB10 Stängd.
 Vasa 30/45 Stängd.
 Maja Öppen.
 Kemi Öppen.
Teknikområdet Öppet.

Startplats Ålhus
 Tobbe Öppen.
 Lollan Stängd.
 Mankan Stängd.
Startplats Himla
 Moberg Stängd.
 Linn Stängd.
 Palmen Stängd.
Startplats Kolis
 MTB9 Stängd.
 MTB15 Stängd.
 MTB20 Stängd.
 Trimtex Stängd.

Vinterbanor (Startplats Stadion)
 Packas Stängd.
 Trampas Stängd.
 Lappkåtan Stängd.