Bokningsvillkor för skidlektioner

Lektioner på vardagar
Avbokning av skidlektioner senare än 8 dagar innan lektionen deibiteras med 50% av beloppet för lektionen. 
Avbokning av skidlektion senare än 4 dagar innan debiteras med 100% av beloppet för lektionen.

Lektioner på lördagar, söndagar och helgdagar
Avbokning fredag 8 dagar innan aktuell lektionshelg eller senare debiteras med 50% av beloppet för lektionen.
Avbokning onsdag innan lektionen eller senare debiteras med 100% av beloppet för lektionen. 

Snöläget
Avbokning utan debitering pga av snöbrist är ej giltig när konstsnöspåret (Högbo Pay & Ski) är öppet.
Om Äventyrarna ställer in lektion pga av snöbrist eller väderlek tas ingen avgift ut av deltagaren. Ersättning till deltagare pga inställd lektion utgår ej.