Bokningsvillkor för kanothyra

Avbokning av kanothyra senare än 8 dagar innan hyresdagen deibiteras med 50% av hyresbeloppet.  
Avbokning av kanothyra senare än 4 dagar innan hyresdagen debiteras med 100% av hyresbeloppet.