Spårstatus Högbo MTB Arena

Uppdaterad 2018-05-26

Allmänt: Banorna är nu torra och fina som om det vore mitt i sommaren.

Startplats Stadion
Tompa Hård, torr och fin.
MTB 10 Hård, torr och fin.
Vasa Hård, torr och fin.
Maja Hård, torr och fin.
Kemi Hård, torr och fin.
Teknikområdet Hård, fin och torr. Sprintbanan städad.

Startplats Ålhus
Tobbe Hård, torr och fin.
Lollan Hård, torr och fin.
Mankan Hård, torr och fin.

Startplats Himla
Moberg Hård, torr och fin.
Linn Hård, torr och fin.
Palmen Hård, torr och fin.

Startplats Kolis
MTB 9 Hård, torr och fin.
MTB15 Hård, torr och fin.
MTB20 Hård, torr och fin.